Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Jako autorizovaná osoba v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí nabízím následující činnosti: * Ekologie: - Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky) - Ekologické audity - Vypracování havarijních plánů pro vody - Vypracování provozních řádů - Zpracování plánů odpadového hospodářství - Vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů - Zavedení průběžné evidence odpadů, emisního zdroje apod. - Roční hlášení do ISPOP - Žádosti o integrované povolení - Registr právních předpisů. * EIA: - Vypracování oznámení, dokumentací, posudků podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí včetně zajištění potřebných odborných studií (rozptylová, hluková, zdravotní rizika atd.) - Spolupráce s příslušnými správními orgány - Poradenství při plnění povinností v této oblasti. * Chemické látky: Nakládání s chemickými látkami a směsmi podle předpisů EU: REACH, CLP, podle zákona č. 350/2011 Sb., vyhl. 402/2011 Sb. * Související povinnosti: - Vyhodnocení objektu na přítomnost nebezpečných látek dle zákona o prevenci závažných havárií - Zpracování základního hodnocení rizika ekologické újmy. * Bezpečnost práce: - Poradenství a školení pro malé firmy do 25 zaměstnanců - Veškeré činnosti jsou vždy přizpůsobeny individuálním požadavkům zákazníka. Ceny za dodávku prací se stanovují individuálně dle vzájemně odsouhlaseného rozsahu prací.

Přejít na web dodavatele
  • Cena: na základě posouzení konkrétní zakázky
  • Lokalita : Deštná

Fotogalerie

Zajímavé produkty jiných firem

Kontakt

Ing. Jaromír Pokoj

Adresa
Rumberk 59, 679 61 Deštná
Web
http://www.ekologie-pokoj.cz/