Přidělení zaměstnanců ve strojírenském odvětví

Jde o obráběče kovů, buď to jen s obsluhou klasických nebo CNC strojů – soustruhu, horizontek, frézek apod., nebo s programováním (Siemens, Fanuc , Heidenhain, ...). Další CNC stroje : řezaní laserem, ohýbací lisy, drátové řezání,... Jako agentura práce je držitelem povolení ke zprostředkování ze dne 3.11.2014, č.j.: MPSV-UP/17612/14/ÚPČR/4 vydaného Úřadem práce České republiky, Generálním ředitelstvím v Praze.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Brno

Zajímavé produkty jiných firem

Geodetické a geologické práce

Geodetické a geologické práce

Nabízíme provedení veškerých geodetických prací - zhotovení geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí, vytyčování pozemků a identifikace parcel, mapování, zaměření líniových staveb aj., dále pak provedení prací v oblasti důlního měřictví, veškerých geologických prací - inženýrsko-geologi...

Zeměměřictví

Zeměměřictví

Vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost, polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu, vytvoření digitálního modelu terénu (DMT).

Důlní měřictví

Servisní služba hlavního důlního měřiče, připojování a zaměřování důlních děl. Provedení veškerých důlně měřických prací v podzemí i na povrchu.

Personální leasing

  • Lokalita : Brno

Stavebnictví

  • Lokalita : Brno-sever

Reality Ježová s.r.o.

  • Lokalita : Brno-Královo Pole
Geologické práce

Geologické práce

Poskytujeme následující geologické práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie a ochrany životního prostředí: - Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb - Zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zájmových území - Vyhledávání lokalit vhodných pro v...

Projekční práce

Nabízíme zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů (geologických, geodetických, vodohospodářských, mapových aj.) pro následující druhy staveb.

Vedení účetnictví

  • Lokalita : Praha 1

Zaměstnávání osob

  • Lokalita : Brno

Mystery shopping

  • Lokalita : Brno-jih, Horní Heršpice

Geologické práce - Surgeo

  • Lokalita : Hodonín

MapKart s.r.o.

  • Lokalita : Brno-Bohunice

Technologické poradenství

  • Lokalita : Brno-sever

Kontakt

MEUS s.r.o.

Adresa
třída Kpt. Jaroše 1922, 602 00 Brno
Web
http://www.meusgroup.eu