Firmy (nalezeno 118 firem)

Ing. Pavel Tuček

Adresa
Vítězná 817, 620 00 Brno-Tuřany
E-mail
email  
Telefon
+420602736267

Zajišťujeme komplexně geodetické práce, zaměření, vytyčení hranic pozemků, geometrické plány a dokumentace skutečného stavu budov pro kraje, města, obce, firmy, podniky, úřady a instituce.

SURGEO, s.r.o.

Adresa
Plucárna 3560, 695 01 Hodonín
E-mail
email  
Web
http://www.surgeo.cz
Telefon
+420518333344

Naše společnost se zabývá prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, projekční činností (kopané a vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla), skenováním, digitalizací a zpracováním grafických a atributových dat pro systémy GIS, digitalizací rozsáhlých mapových a výkresových archivů a další...

Produkty (nalezeno 104 produktů)

Geodetické a geologické práce

Geodetické a geologické práce

Nabízíme provedení veškerých geodetických prací - zhotovení geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí, vytyčování pozemků a identifikace parcel, mapování, zaměření líniových staveb aj., dále pak provedení prací v oblasti důlního měřictví, veškerých geologických prací - inženýrsko-geologi...

Zeměměřictví

Zeměměřictví

Vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost, polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu, vytvoření digitálního modelu terénu (DMT).

Důlní měřictví

Servisní služba hlavního důlního měřiče, připojování a zaměřování důlních děl. Provedení veškerých důlně měřických prací v podzemí i na povrchu.

Geologické práce

Geologické práce

Poskytujeme následující geologické práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie a ochrany životního prostředí: - Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb - Zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zájmových území - Vyhledávání lokalit vhodných pro v...

Projekční práce

Nabízíme zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů (geologických, geodetických, vodohospodářských, mapových aj.) pro následující druhy staveb.

Vytýčení staveb

 • Lokalita : Hodonín

Geodetické práce

 • Lokalita : Hodonín

Geometrické plány

 • Lokalita : Slavkov u Brna

MapKart s.r.o.

 • Lokalita : Brno-Bohunice

Podzemní stavby

 • Lokalita : Brno-střed

Dopravní stavby

 • Lokalita : Brno-střed

Geotechnika

 • Lokalita : Brno-střed

Geotechnický monitoring

 • Lokalita : Brno-Slatina

Polní zkušebnictví

 • Lokalita : Brno-Slatina

Vrtné práce a penetrační sondy

 • Lokalita : Brno-Slatina

Geometrické plány

 • Lokalita : Hodonín

Vytyčovací služby

 • Lokalita : Slavkov u Brna

Geodetické práce

 • Lokalita : Slavkov u Brna

Geologické práce - Surgeo

 • Lokalita : Hodonín

Geodetické práce

 • Lokalita : Pozořice

Speciální zakládání staveb

 • Lokalita : Brno-střed

Sanace sesuvů

 • Lokalita : Brno-střed

Geodetické práce

 • Lokalita : Most

Geotechnické výpočty

 • Lokalita : Brno-Slatina

Geologický průzkum

 • Lokalita : Brno-Slatina